Iza Grada 2
21231 Klis
021/240-292
021/549-651
Pon. - Pet.
7:30 - 15:30

Natječaj za studentske i đačke stipendije

18.10.2016. / Ostalo

kuna

Načelnik Općine Klis, Jakov Vetma objavljuje:

N A T J E Č A J

za dodjelu novčanih potpora studentima i učenicima s područja Općine Klis za školsku 2016./2017. godinu

Na natječaj je potrebno dostaviti:

– pisanu prijavu i životopis

– domovnicu

– uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice

– potvrdu o upisu u tekuću školsku odnosno akademsku godinu;

– potvrdu o ocjenama iz  prethodne godine studija odnosno školovanja;

– broj žiro-računa sa IBAN-om i OIB-om.

Dodjela novčanih potpora izvršit će se prema odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata sa područja Općine Klis (Službeni vjesnik Općine Klis br. 5/2013.).

Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se na adresu:Općina Klis, Iza Grada 2, 21231 Klis u roku od petnaest dana od dana objave natječaja, s naznakom “ZA STUDENTSKE ODNOSNO UČENIČKE POTPORE”.