Iza Grada 2
21231 Klis
021/240-292
021/549-651
Pon.- pet.
7:30 - 15:30
Rad sa strankama pon.- pet.
10:00 - 13:00
Općina Klis

Informacija o izradi Studije strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna PPU Općine Klis

11.12.2023. / Obavijest

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Općine Klis sukladno članku 67. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članku 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ 3/17) i članku 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) informira javnost o izradi Studije strateške procjene utjecaja na okoliš – III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klis.

Poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš III. ID PPU Općine Klis na adresu: Općina Klis, Iza grada 2, 21231 Klis, s naznakom: „SPUO za III. ID PPU Općine Klis“ u roku 30 dana od dana objave ove Informacije.

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klis

Informacija o izradi Studije strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klis

Skip to content