Iza Grada 2
21231 Klis
021/240-292
021/549-651
Pon. - Pet.
7:30 - 15:30

Poziv na sastanak u Državnu geodetsku upravu

10.02.2015. / Ostalo

klis4

Načelnik Općine Klis, Jakov Vetma, pozvan je na sastanak u Državnu geodetsku upravu s ciljem definiranja sporazuma između ove uprave i Općine Klis po pitanju katastarske izmjere Općine Klis. Općinsko vijeće donijelo je Odluku o pokretanju katastarske izmjere i obnovi zemljišnih knjiga s ciljem da se riješe imovinsko pravni odnosi na području cijele općine. Prva katastarska izmjera odnosit će se na k.o. Klis, a riječ je o ukupno preko 12 000 čestica.