Iza Grada 2
21231 Klis
021/240-292
021/549-651
Pon.- pet.
7:30 - 15:30
Rad sa strankama pon.- pet.
10:00 - 13:00
Općina Klis

Etički kodeks

Povjerenik za etiku

Etičkim kodeksom službenika i namještenika Općine Klis (“Službeni vjesnik Općine Klis” br. 7/22), uređuju se etička načela i pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika zaposlenih u Općini Klis, utemeljena na Ustavu, zakonu i drugim propisima, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima kako u odnosu s građanima, korisnicima usluga, partnerima, tako i međusobnim odnosima službenika i namještenika te u osiguranju poštovanja prava službenika i namještenika.

Na temelju članka 18. Etičkog kodeksa službenika i namještenika Općine Klis, Općinski načelnik Općine Klis imenovao je povjerenika za etiku.

Povjerenik za etiku u Općini Klis obavlja slijedeće poslove:
– prati primjenu Etičkog kodeksa,
– promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima službenika i namještenika Općine Klis, te odnosima službenika i namještenika prema građanima,
– zaprima pritužbe službenika i namještenika te građana za neetičko ponašanje i postupanje službenika i namještenika,
– provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe,
– vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Kontakt podaci povjerenika za etiku:

Ime i prezime: Mila Perić
Tel: 021/549-651
E-mail: [email protected]

Godišnja izvješća

Skip to content