Iza Grada 2
21231 Klis
021/240-292
021/549-651
Pon. - Pet.
7:30 - 15:30

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i športu u Općini Klis za 2013. godinu

10.10.2012. / Uncategorized

kultura

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi( N.N. br 47/90, 27/93 i 38/09) i člamka 45. Statuta Općine Klis (Službeni vijesnik Općine Klis, br.3/09) općinski načelnik Općine Klis dana 4. listopada 2012. godine donosi Zaključak o objavljivanju poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi u Općini Klis za 2013. godinu

Poziv – kultura 1. dio

Poziv – kultura  2. dio

Na temelju zakona o športu ( N.N. br.71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12) i članka 45. Statuta Općine Klis (Službeni vijesnik Općine Klis, br.3/09) općinski načelnik Općine Klis dana 4. listopada 2012. godine donosi Zaključak o objavljivanju poziva za predlaganje programa javnih potreba u športu u Općini Klis za 2013. godinu

Šport – 1. dio

Šport – 2. dio