Iza Grada 2
21231 Klis
021/240-292
021/549-651
Pon. - Pet.
7:30 - 15:30

Sufinanciranje nabavke školskih udžbenika

10.10.2012. / Uncategorized

knjige

Na temelju zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 129/05, 125/08 i 36/09) i Statuta Općine Klis (Službeni vjesnik Općine Klis br. 4/01), općinski načelnik Općine Klis dana 1. listopada 2012. godine donosi ZAKLJUČAK o kriterijima raspodjele novčanih sredstava podnositeljima zahtjeva za sufinanciranje nabavke školskih udžbenika roditeljima učenika u školskoj 2012./13. godini.

Zaključak