Iza Grada 2
21231 Klis
021/240-292
021/549-651
Pon. - Pet.
7:30 - 15:30

Komunalna i vodna naknada kao zakonska obveza

18.09.2015. / Politika

klis.zrak

Po Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva i po Zakonu o komunalnom gospodarstvu Općina Klis bila je prisiljena uvesti naplatu komunalne i vodne naknade. Odluke o spomenutim obavezama donijeta je na sjednici vijeća jednoglasnom odlukom svih vijećnika iz jednostavnog razloga jer je to zakonska obveza, a ne želja vijećnika ili izvršne vlasti.

Sredstva komunalne naknade namjenski se troše na: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, odvodnju atmosferskih voda, održavanje javnih površina, održavanje groblja i održavanje čistoće javnih površina, dok se sredstva vodne naknade prosljeđuju na račun Hrvatskih voda i služe za održavanje odvodnih kanala.

Imajući u vidu sav teret i namete koje državna vlast prebacuje na svoje građane, a istovremeno kroz različite reforme jedinicama lokalne samouprave oduzima značajan dio prihoda, Općina Klis pokušala je raznim olakotnim mjerama i najnižim mogućim iznosom boda i koeficijenta izaći ususret svim svojim stanovnicima.