Iza Grada 2
21231 Klis
021/240-292
021/549-651
Pon. - Pet.
7:30 - 15:30

Pokrenuta izrada izmjena i dopuna PPU Općine Klis

03.01.2014. / Politika

klis01

Na osnovi stavka 1., članka 82., Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 80/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Klis obavještava javnost da je u skladu s odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klis („Službeni vjesnik Općine Klis“ broj 4/13), koju je Općinsko vijeće Općine Klis donijelo 18. rujna 2013. godine,  pokrenuta izrada Izmjena i dopuna navedenog Prostornog plana.