Iza Grada 2
21231 Klis
021/240-292
021/549-651
Pon. - Pet.
7:30 - 15:30

Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u području kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti

09.11.2018. / Ostalo

Na temelju odredbi članka 23. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90,27/93,38/09), Zakona o sportu (NN 71/06,150/08,124/10,124/11, 86/12, 94/13, 85/15,19/16), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Klis (Službeni vjesnik Općine Klis br.1/16) i Odluke načelnika o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje programa i projekata javnih potreba u području kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Klis za 2019. godinu, Jedinstveni upravni odjel dana 09.11.2018. godine objavljuje
Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u području kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Klis za 2019. godinu.

JAVNI POZIV

OBRAZAC PRIJAVE ZA KULTURU

OBRAZAC PRIJAVE ZA SPORT

OBRAZAC PRIJAVE ZA OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI