Iza Grada 2
21231 Klis
021/240-292
021/549-651
Pon. - Pet.
7:30 - 15:30

Paket mjera za pomoć u krizi uzrokovanoj koronavirusom

03.04.2020. / COVID-19
Kako bi se ublažile negativne posljedice izazvane pandemijom koronavirusa, pripremljeno je nekoliko ključnih mjera za pomoć gospodarstvu i stanovnicima Općine Klis.


Jednu od mjera predstavljaju mjere racionalizacije, koje se planiraju poduzeti kako bi se umanjili negativni učinci nastale krize na proračun. Riječ je o zaustavljanju svih postupaka nabave, osim kapitalnih
projekata iz EU fondova te isplati udrugama za nužne troškove nastale do 15. ožujka, izuzev Crvenog križa i Dobrovoljnih vatrogasnih društava.


Pored toga, planira se smanjene plaće načelnika i njegovog zamjenika za mjesece travanj i svibanj u iznosu od 20 posto, a jednako toliko za isto bi razdoblje trebale biti umanjene plaće svih djelatnika Općine Klis, trgovačkih društava u vlasništvu Općine kao i njezinih proračunskih korisnika, osim onih s plaćama nižim od 4.500 kuna u neto iznosu. Tijekom travnja i svibnja nije planirana isplata naknada članovima Općinskog vijeća.


„Smanjenje plaće čin je solidarnosti Općine sa svim mještanima koji su pogođeni krizom uslijed pandemije koronavirusa. U ovim neizvjesnim vremenima, svi moramo dati svoj doprinos zajednici kako bismo čim prije prebrodili ovo razdoblje. Također, mjerama želimo pomoći poduzetnicima kako bi se u budućnosti očuvala radna mjesta u našoj Općini.“

Načelnik Jakov Vetma


Drugi paket mjera usmjeren je prema gospodarstvu te stanovništvu Općine Klis. Tako je za kućanstva planirana odgoda plaćanja komunalne naknade, roditelji čija djeca pohađaju vrtić bit će oslobođeni plaćanja troškova za ono razdoblje koje djeca neće provesti u vrtiću, a planira se i donošenje odluke o
besplatnom prijevozu vode za kućanstva bez vodovodne mreže u travnju i svibnju. Uspostavljen je mobilni tim za starije, nemoćne i bolesne te će stanovnicima Općine, koji su korisnici zajamčene minimalne naknade, biti dodijeljeni uskrsni bonovi.

Kad je riječ o rasterećenju lokalnog gospodarstva, planira se otpis plaćanja najma prostora u vlasništvu Općine kao i otpis plaćanja zakupa javnih i zelenih površina te komunalne naknade za poslovne subjekte obuhvaćene Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Odmah po usvajanju planiranih socijalnih i gospodarskih mjera na idućoj sjednici Općinskog vijeća, bit će objavljeni sve detalji i potrebni obrasci kako bi građani i gospodarstvenici imali mogućnost ostvariti svoja prava obuhvaćena paketom mjera.

Skip to content