Iza Grada 2
21231 Klis
021/240-292
021/549-651
Pon. - Pet.
7:30 - 15:30

Obavijest o zabrani paljenja

06.05.2021. / Ostalo

Sukladno Odluci o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima Splitsko-dalmatinske županije, zabranjeno je paljenje vatre na svim otvorenim prostorima u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna 2021. godine.

U tom smislu, paljenjem vatre na otvorenom prostoru smatra se uporaba vatre izvan zatvorenih odnosno pokrivenih prostora, s naglaskom na:

  • spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, grmlja, šumskog raslinja i sl.,
  • spaljivanje papira, smeća itd.,
  • improvizirani roštilji u prirodi,
  • logorske vatre i sl.

Također, zabranjeno je bacanje opušaka, šibica i drugih zapaljivih tvari na otvorene površine. Prema informaciji iz policijske uprave, svako ugrožavanje i uništavanje maslinika, vinograda, trajnih nasada i šuma, vatrom, dimom i vrućim zrakom, znači izazivanje požara, odnosno nepoštivanjem propisanih mjera sa obilježjima prekršaja iz članka 8. stavak 3. Zakona o zaštiti od požara ( NN br. 92/10 ).

Za spomenuti prekršaj, propisane su kazne:

  • novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora od 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar, a osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna,
  • novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja propustom izazove požar,
  • novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi. Nadalje, fizičke i pravne osobe dužne su vatrogascima neposredno ili putem brojeva 112; 193 prijaviti nastanak požara i pružiti sve informacije o požaru sukladno članku 11. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara.
  • novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja ne prijavi nastanak požara.

Čuvajmo naš okoliš i prirodu naše općine!

Skip to content