Iza Grada 2
21231 Klis
021/240-292
021/549-651
Pon. - Pet.
7:30 - 15:30

Rehabilitacijski centar Inkludo u partnerstvu s Općinom Klis zajedno u projektu

18.05.2022. / Projekti

Podrška deinstitucionalizaciji djece s teškoćama u razvoju na području Urbane aglomeracije Splita

Rehabilitacijski centar Inkludo u partnerstvu s Općinom Klis započeo je dokaz jednog od naših najznačajnijih projekata iz domene socijalne skrbi pod nazivom „Podrška deinstitucionalizaciji djece s teškoćama u razvoju na području Urbane aglomeracije Splita“, kodnog broja UP.02.2.2.15.0087. Projekt se provodi u prostorijama Rehabilitacijskog centra Inkludo u Splitu u VS Fitness Factory centru u Podstrani. Vrijednost projekta je 1.912.914,56 kuna bespovratnih sredstava, što je osigurano iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva ”Unaprijeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih Urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ ,Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine.

Projektom se žele stvariti preduvjeti za prevenciju socijalne isključenosti djece s teškoćama u razvoju s ciljem stvaranja okruženja koje pruža jednake mogućnosti za svu djecu s područja Urbane aglomeracije Splita. Projektnim se aktivnostima doprinosi poboljšanju kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima te se podiže svijest o važnosti inkluzivne zajednice na području Urbane aglomeracije Split. Ciljane su skupine djece s teškoćama u razvoju do 18. godine života, članovi njihovih obitelji te stručnjaci koji rade s ciljnim skupinama. Projekt se provodi dvije godine, a započeo je sredinom prosinca 2021. g. Zaposleno je 9 djelatnika, od stručnjaka za rad s ciljanim skupinama do tehničkog osoblja.

Kroz projektne aktivnosti osiguran je nastavak pružanja socijalnih usluga iz sustava rane intervencije, psihosocijalne podrške te pomoći pri uključivanju u redovne programe odgoja i obrazovanja za naše postojeće korisnike, ali i uključivanje novih korisnika u potrebi.

Novim, inovativnim i pomno osmišljenim programima: učenje stranog jezika, pripreme za školu, pedagoška poticanja senzorne integracije, kineziterapije i kinezioloških postupaka žele se stvoriti uvjeti za jednake obrazovne prilike djece s teškoćama u razvoju i djece urednog razvoja, a za krajnji cilj i jednaka prava u budućnosti za zapošljavanje.

Projektna aktivnost Fizička podrška obiteljima s dvoje i više djece s teškoćama u razvoju ima za cilj specifičnim obiteljskim prilikama pomoći u što uspješnijem uključivanju djece s teškoćama u razvoj u aktivnosti i usluge unutar njihove socijalne zajednice. 

Kako bi sve projektne aktivnosti dostigle svoje ciljeve, projektom će se poboljšati materijalni uvjeti za rad kao i aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade s ciljnim skupinama.To se posebno odnosi na oplemenjivanje kabineta za terapijski rad, nabavku posebnih pomagala za djecu s motoričkim oštećenjima te nabavku visokotehnoloških uređaja i programa u svrhu razvijanja komunikacijskih vještina za neverbalnu djecu.   Ovaj je projekt nastao kao rezultat dugogodišnjeg osluškivanja potreba djece s teškoćama u razvoju, ali i osluškivanja želja roditelja te iste djece. I zato on danas donosi značajne mogućnosti kako za naše postojeće korisnike tako i za nove korisnike kroz aktivnosti koje će sutra možda promijeniti svijest svih onih koji su direktno, ali i neizravno vezani uz našu ciljnu skupinu.

Skip to content