Iza Grada 2
21231 Klis
021/240-292
021/549-651
Pon. - Pet.
7:30 - 15:30

Jednostavna nabava

Odluka o odabiru stručnog nadzora nad radovima izgradnje igrališta u Prugovu

2020. godina

Izrada projektne dokumentacije prometnog priključka i ceste na k.č. 6/5 k.o. Prugovo

Arheološki i konzervatorski radovi na platou sjeverozapadno od crkve sv. Vida – tvrđava Klis

Sanacija i asfalaltiranje dijela NC 69, 70, 72, 73

Sanacija mjesnog doma Nisko

Vodni priključak mjesni dom Nisko i hidrant u Klisu

Usluga fotografiranja za projekt “Općina Klis kroz 4 godišnja doba” – 2. dio

Sanacija spoja ulice A.T.Mimare i Domovinskog rata u Korušcima

Usluge poslovnog savjetovanja za praćenje programa Zaželi

Revizija poslovanja Općine

Nabava roba za bikijadu Prugovo

Uređenje terena Prugovo na k.č. 6/5 k.o. Prugovo

Izrada izvješća o stanju u prostoru Općine Klis 2016. – 2020. god.

Održavanje rasvjete na tvrđavi Klis

Održavanje javne rasvjete na području općine Klis

Usluga uklanjanja uginulih i zbrinjavanja napuštenih životinja

Dezinsekcija i deratizacija na području općine Klis u 2020. godini

Izrada Glasnika općine Klis

Usluge cateringa

Izrada wordpress web rješenja za IC Klis

Održavanje multimedijske opreme u Interpretacijskom centru Klis

Medijsko izvještavanje – praćenje rada i aktivnosti iz djelatnosti općinskih tijela

Usluga televizijske produkcije i medijske prezentacije kroz projekt “Kliška kronika”

Usluga najma WC kabina

Uređenje objekta za sahranu Dugobabe

Sanacija kanala put polja u Klisu

Geodetske usluge za upis imovine

Usluge prijenosa novca

Projektna dokumentacija za upis imovine

Projektna dokumentacija za preuređenje općinskih prostorija

Nabava uredskog materijala

Sanacija okoliša objekta od odrona na NC-124 u Klisu

Sanacija kanala Pleštine

Projektna dokumentacija za dio ulice opata Gebizona

Podrezivanje i sječa stabala

Sanacija rešetke i okretišta Skračić

Usluge na području odnosa s javnošću

Izvanredno održavanje cesta u zimskom periodu

Odvoz glomaznog otpada

2019. godina

Izgradnja dijela rasvjete na tvrđavi Klis

Sanacija NC 37 Korušce

Sanacija NC 157

Ukrašavanje općine Klis za božićne blagdane

Izrada protupožarne i hidrantske mreže na zgradi stare škole u Klisu

Sanacija dijela ulice Šolići

Izrada projektne dokumentacije za odvodnju u ulici Petra Kružića u Klisu

Izgradnja priključnog vodovoda na dijelu NC110

Sanacija pristupne ceste Greben

Sanacija ogradnog zida u Prugovu

Idejni projekt rekonstrukcije i opremanja doma kulture “Jozo Buliga” u Klisu

Sanacija platoa i križa na groblju u Niskom

Sanacija potpornog zida u Ozrni

Izgradnja mrtvačnice Dugobabe

Radovi na rekonstrukciji DV sv. Roko u Klisu

Sanacija dijela javnih zgrada u Brštanovu, Prugovu i Klisu

Sanacija rampe Mrđeni, parkinga i dijela NC 161

Sanacija deponija na području općine Klis

Geodetska dokumentacija za sanaciju dijela NC 157

Projektna dokumentacija za sanaciju dijela NC 157

Izgradnja priključnog vodovoda za MO Ozrna

Izgradnja priključnog vodovoda Požar u naselju Dugobabe

Izgradnja priključnog vodovoda Banovac u Kosi

Izgradnja priključnog vodovoda Topić u naselju Korušce

Adaptacija prostora u prizemlju zgrade općine Klis za poštanski ured

Odvoz glomaznog otpada na području općine Klis

Geodetske usluge u općini Klis

Sanacija i uređenje NC 102 i parkinga

 

2018. godina

 

Uređenje križanja ŽC6253 i ulice Niz Bili brig

Izgradnja javne LED rasvjete na području općine Klis

Arheološki i konzervatorski radovi na bastionu Bembo na tvrđavi Klis

Sanacija dijela nerazvrstane ceste NC 36

Izgradnja i uređenje biciklističke staze u Klisu

Sanacija NC20 (ulica Vidoševići) i dijela NC 42 (ulica Dolac)

Uređenje sportskog igrališta u Klis-Kosi

Uređenje sportskog igrališta u Broćancu

 

2017. godina

 

Sanacija nerazvrstanih cesta NC61 i NC62 na području Općine Klis

Arheološki i konzervatorski radovi na tvrđavi Klis

Opskrba električnom energijom – ostalo (zgrade) za jednogodišnje razdoblje

Skip to content