Iza Grada 2
21231 Klis
021/240-292
021/549-651
Pon. - Pet.
8:00 - 15:00

Jednostavna nabava

 

2019. godina

 

Sanacija dijela ulice Šolići

Izrada projektne dokumentacije za odvodnju u ulici Petra Kružića u Klisu

Izgradnja priključnog vodovoda na dijelu NC110

Sanacija pristupne ceste Greben

Sanacija ogradnog zida u Prugovu

Idejni projekt rekonstrukcije i opremanja doma kulture “Jozo Buliga” u Klisu

Sanacija platoa i križa na groblju u Niskom

Sanacija potpornog zida u Ozrni

Izgradnja mrtvačnice Dugobabe

Radovi na rekonstrukciji DV sv. Roko u Klisu

Sanacija dijela javnih zgrada u Brštanovu, Prugovu i Klisu

Sanacija rampe Mrđeni, parkinga i dijela NC 161

Sanacija deponija na području općine Klis

Geodetska dokumentacija za sanaciju dijela NC 157

Projektna dokumentacija za sanaciju dijela NC 157

Izgradnja priključnog vodovoda za MO Ozrna

Izgradnja priključnog vodovoda Požar u naselju Dugobabe

Izgradnja priključnog vodovoda Banovac u Kosi

Izgradnja priključnog vodovoda Topić u naselju Korušce

Adaptacija prostora u prizemlju zgrade općine Klis za poštanski ured

Odvoz glomaznog otpada na području općine Klis

Geodetske usluge u općini Klis

Sanacija i uređenje NC 102 i parkinga

 

2018. godina

 

Uređenje križanja ŽC6253 i ulice Niz Bili brig

Izgradnja javne LED rasvjete na području općine Klis

Arheološki i konzervatorski radovi na bastionu Bembo na tvrđavi Klis

Sanacija dijela nerazvrstane ceste NC 36

Izgradnja i uređenje biciklističke staze u Klisu

Sanacija NC20 (ulica Vidoševići) i dijela NC 42 (ulica Dolac)

Uređenje sportskog igrališta u Klis-Kosi

Uređenje sportskog igrališta u Broćancu

 

2017. godina

 

Sanacija nerazvrstanih cesta NC61 i NC62 na području Općine Klis

Arheološki i konzervatorski radovi na tvrđavi Klis

Opskrba električnom energijom – ostalo (zgrade) za jednogodišnje razdoblje