Iza Grada 2
21231 Klis
021/240-292
021/549-651
Pon. - Pet.
7:30 - 15:30

Nabava bagatelnih vrijednosti

Proširenje led javne rasvjete na području općine Klis

 

Sanacija nerazvrstane ceste Vukave i Kapetanovići

 

Sanacija i uređenje igrališta OŠ “Kneza Branimira” Brštanovo

 

Uređenje interpretacijskog centra u Klisu

 

Sanacija nerazvrstanih cesta na području Općine Klis

 

Krajobrazno uređenje oko dječjeg vrtića u Prugovu

 

Uređenje spoja ceste za Gizdiće sa županijskom cestom 6253

 

Izrada glavnog i izvedbenog projekta mrtvačnice i parkinga na groblju Klis

 

Arheološka istraživanja, geodetska i nacrtna dokumentacija nepokretnih arheoloških nalaza u sklopu Providurova stana na tvrđavi Klis

 

Adaptacija prostora za Narodnu knjižnicu Klis

 

Hortikulturno uređenje groblja Sv. Kata u Klisu

 

Uređenje dijela ulice Mezanovci u Klisu

 

Sanacija krovišta na crkvi sv.Ivana u Niskom

 

Sanacija i adaptacija dijela općinske zgrade za poduzetnički inkubator

 

Sanacija poljskih puteva na području Općine Klis

 

Pravilnik o bagatelnoj nabavi i Plan  nabave za 2014. godinu

Skip to content