Iza Grada 2
21231 Klis
021/240-292
021/549-651
Pon.- pet.
7:30 - 15:30
Rad sa strankama pon.- pet.
10:00 - 13:00
Općina Klis

Sjednice vijeća – zapisnici

MANDAT 2021. -2025.

1. sjednica Općinskog vijeća (konstituirajuća) – zapisnik

2. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

3. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

4. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

5. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

6. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

7. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

8. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

9. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

10. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

11. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

12. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

13. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

14. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

15. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

16. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

17. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

18. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

19. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

20. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

21. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

22. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

23. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

24. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

25. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

26. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

27. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

28. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

29. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

30. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

 

MANDAT 2017. -2021.

1. sjednica Općinskog vijeća (konstituirajuća) – zapisnik

2. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

3. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

4. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

5. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

6. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

7. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

8. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

9. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

10. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

11. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

12. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

13. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

14. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

15. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

16. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

17. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

18. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

19. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

20. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

21. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

22. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

23. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

24. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

25. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

26. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

27. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

28. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

29. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

30. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

31. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

32. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

33. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

34. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

35. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

36. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

37. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

38. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

39. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

40. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

41. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

42. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

44. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

45. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

 

MANDAT 2013. – 2017.

1. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

2. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

3. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

4. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

5. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

6. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

7. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

8. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

9. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

10. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

11. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

12. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

13. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

14. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

15. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

16. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

17. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

18. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

19. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

20. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

21. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

22. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

23. sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

24.sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

25.sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

26.sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

27.sjednica Općinskog vijeća – zapisnik

Skip to content